Animationsfilm: Lad tvivlen komme barnet til gode


En ny animationsfilm skal få lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle til at stole på deres faglighed og lade tvivlen komme barnet til gode, hvis de fornemmer eller spotter problemer med rusmidler i familien. Det skal højne børns trivsel og sikre, at familierne kender mulighederne for hjælp og støtte.

122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer, skønner Sundhedsstyrelsen. Det svarer til 1-2 børn på hver stue i vuggestuen, børnehaven eller i hver skoleklasse. Dertil kommer familier med stofproblemer. 

De tal skal den nye animationsfilm ”Lad tvivlen komme barnet til gode – en film om at spotte rusmiddelproblemer i familier” – hjælpe til at mindske.

– Vi ved, at børn, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer, ofte mistrives, og at forældrenes misbrug kan sætte spor – også på den længere bane. Derfor er det vigtigt, at vi ikke er berøringsangst og handler, hvis vores mavefornemmelse siger, at noget er forkert, siger Åse Kubel Høeg, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Viborg Kommune.

Stol på din faglighed

Filmen henvender sig til fagprofessionelle i skoler og dagtilbud med budskabet om, at de skal stole på deres faglighed og handle på den tvivl, der nogle gange opstår.

– Pædagoger og lærere opnår i deres arbejde med børn og elever erfaring og en evne til at fornemme, når et barn ikke trives. Det kan der være mange grunde til, heriblandt problemer med rusmidler i familien. Derfor er filmens budskab også, at lærere og pædagoger skal stole på deres mavefornemmelse og lade deres tvivl komme barnet til gode, lyder det fra Per Møller-Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune.

Sammen med filmen får medarbejderne en række hjælpespørgsmål, der kan understøtte de faglige drøftelser om, hvordan fagprofessionelle i dagligdagen får talt om det, man almindeligvis kalder ”mavefornemmelse”.

Sparring og tilbud

Filmen sætter også fokus på mulighederne for at sparre med vores familiebehandlere i Helsingør Rusmiddelcenter

Der er ingen formel visitation til tilbuddet om familiesamtaler, og har man som samarbejdspartner brug for sparring, kan man ringe og få en uformel snak.

Samarbejde mellem seks kommuner

Filmen er blevet til i et samarbejde mellem kommunerne Helsingør, Viborg, Vejle, Sønderborg, Ringkøbing-Skjern og Aalborg. Nu håber vi på, at det store samarbejde på tværs af kommunegrænserne kan få filmen og budskabet bredt ud i hele landet.

Filmen er finansieret af de seks kommuner og Viborg Kommunes animationspulje.

Bliv ringet op

Del