Mere om familiesamtaler

Hele familien kan være påvirket af rusmiddelproblemet. I forhold til løsningen af problemet er det derfor vigtigt, at alle i familien deltager.

Du og din evt. partner vil i første omgang blive tilbudt et par samtaler for at klarlægge jeres syn på problemet, og hvad I tror der skal til for at løse det.

Herefter vil jeres børn blive inddraget i samtalerne. Børn bliver lige så påvirkede af en rusproblematik som de voksne, også selvom det ikke umiddelbart virker sådan. Vi ved, at børn helt ned til småbørnsalderen kan sætte ord og følelser på problemer i familien. Vi ved også, at børn der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker kan have problemer på følgende områder:

  • koncentrationsproblemer i skolen
  • mangler nærvær og opmærksomhed
  • søvnproblemer og højt alarmberedskab
  • påtager sig voksenansvar og forpligtelser
  • være angst, urolig og utryg
  • tanker om selvskadende adfærd

Ved første samtale taler vi om jeres forskellige syn på problemet og dets omfang. Vi taler om det I er optagede af som familie, og alle vil have mulighed for at blive hørt. Vi hjælper jer til at tale om ting, som kan være svære at få hul på derhjemme.

Hvad taler vi om?
Vi taler om det, der optager jer. Familier er forskellige, men nogle temaer går igen, for eksempel :

  • at lytte på hinandens bekymringer
  • at tale om konsekvenserne af rusmiddelproblemet
  • hvilke strategier børnene har valgt i forhold til rusmiddelproblemerne. Hvad fungerer godt og skidt for dem?
  • kommunikationen i familien. Hvordan kan vi komme til at tale bedre sammen? Også med børnene.

Hvad kan I som familie få ud af at deltage?
I kan opnå en større forståelse af hinanden og derved bedre handle og komme videre. Dette gælder for alle, også børnene, at vi har behov for at få skabt en sammenhæng og mening med det, der foregår omkring os. Derved bliver vi som menneske bedre til at håndtere de udfordringer vi står i.

Samtalerne er også en støtte til at forstå, hvad der er af forventninger i familien til hinanden.
Håbet er også, at alle i familien får den hjælp de har behov for, hvad enten det kan være gruppeterapi, individuelle samtaler eller viderevisitering til et andet af kommunens behandlingstilbud.

Hvor foregår samtalerne?
Samtalerne foregår i vores familierum, hvor der er lidt legetøj og tegnegrej til de mindste.

Seneste nyheder

En bedre hverdag

Næste kursus starter onsdag den 22. januar 2023. Har du eller dine nærmeste en oplevelse af, at alkoholen fylder i dit liv?

Læs mere »

Vanedannende medicin

Flere borgere henvender sig på Helsingør Rusmiddelcenter, fordi de har problemer med vanedannende medicin som Oxycontin og Oxynorm – også kaldet Oxy’er. Du har mulighed

Læs mere »

Bliv ringet op

Del