Annes vej fra metadon til suboxone

Anne har gennem rigtig mange år været i metadonbehandling. Formentlig 30 år eller mere. Har i flere år haft at tilbagevende indlæggelser på hospital på grund af forgiftning, hvilket i 2016 kulminerede til flere livstruende situationer.
I maj 2016 blev det besluttet, at Anne skulle trappes ud at metadon. Der var i samarbejde med hjemmeplejen, at Anne blev trappet ud af metadon.

Anne fik tilbud om, at såfremt hun ønskede at få substitutionsbehandling, kunne Suboxone være en mulighed.
Årsagen til at det gav god mening at tilbyde Anne suboxone var, at risiko for forgiftning blev voldsomt reduceret, da hun ikke længere ville have effekt at tage andre opiater.

Efter flere samtaler og betænkningstid besluttede Anne at tage i mod tilbuddet om Suboxonebehandling.

Anne trappede ud af sin metadon på ca. 2 mdr. I den periode havde hun daglig kontakt med hjemmeplejen, som i samarbejde med Anne indrapporterede, hvis det opstod fysiske abstinenser. I tilfælde af fysiske abstinenser kom Anne til samtale i HRC hos behandler, hvor der blev taget stilling til udtrapningsplanen.

Da Anne var nede på 20 mg metadon dagligt, var hun klar til at skifte til Suboxone. For at kunne starte op i Suboxone er det vigtigt, at man ikke længere har metadon i kroppen. Derfor skulle Anne være uden medicin i 2 døgn, før vi kunne starte op med Suboxone. Da Anne bor alene og var utryg ved processen, blev hun tilbudt at komme på Kongens Ø til 1 uges behandling, hvor man med døgnstøtte kunne hjælpe hende med at lave skiftet.

Selvom Anne grundlæggende havde accepteret vilkårene samt selv ønskede at starte op i Suboxone, var hun meget bekymret for det, der skulle ske. Hun stod for at skulle ændre sit liv meget dramatisk, hvilket skaber angst og bekymring hos mange. Det er formentlig en af årsagerne til, at hun havde taget ekstra metadon den dag, hun blev hentet til Kongens Ø. Det var derfor ikke muligt at gennemgøre døgnbehandlingen, og Anne blev kørt hjem igen.

Men uvist hvor Anne hentede sine kræfter og beslutsomhed fra, lykkes det hende at møde op i Helsingør Rusmiddelcenter 1 uge senere, hvor hun ikke havde taget metadon i 2 døgn, og var helt klar til at starte op i Suboxone.Det tog 3 dage at stabilisere Anne på Suboxone. Det foregik på den måde, at Anne mødte ind om morgenen på HRC, hvor hun blev taget imod af et personale, som var til rådighed for Anne den dag indtil Anne besluttede, at hun havde det ok og tryg nok til at komme hjem. Dag for dag blev Anne øget i dosis indtil hun var abstinensfri og følte sig rask. Da Anne var blevet stabiliseret på dosis, fortsatte samarbejdet med hjemmeplejen, som kom dagligt og udleverede medicin. Derudover var der i starten daglige telefonsamtaler mellem Anne og behandler på Helsingør Rusmiddelcenter. Efterhånden som Anne følte sig tryg og tilpas i behandlingen, regulerede Anne selv, hvor hyppig telefonkontakten skulle være.

I dag snart 1 år efter Anne startede udtrapningen af metadon, har Anne det godt. Anne har i denne periode ikke været indlagt med forgiftning og tager i meget høj grad taget medansvar for eget liv.

Fortalt af sygeplejerske Charlotte Wolfgang

Seneste nyheder

En bedre hverdag

Næste kursus starter onsdag den 3. februar 2021. Har du eller dine nærmeste en oplevelse af, at alkoholen fylder i dit liv?

Læs mere »

Vi holder stadig åbent

Du kan fortsat komme til fysiske møder og samtaler. Dog er vi her ikke alle sammen hver dag. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde

Læs mere »

Bliv ringet op

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email